Inženýring

Řízení stavební zakázky, funkce projektového manažera

Zejména pro vyšší dodavatele staveb lze nabídnout činnost stavbyvedoucího, ale i projektového manažera. Kontrola provedených prací, vystavování soupisů prací, řízení prací, plnění harmonogramů, jejich zpracování, zajišťování dodavatelů, řešení klientských změn, projednávání a zpracovávání investorských změn, příprava dodatků ke smlouvám atp.

Cenové audity staveb

V případě výsledkových nejasností stavebních zakázek mohu nabídnout analytické posouzení možných příčin vzniklých problémů.

Funkce technicko-stavebního dozoru

Pro investory. Vesměs podobná nabídka jako v případě řízení stavební zakázky se silným akcentem ke kvalitě ve vztahu k proinvestovaným prostředkům.

Zajištění vyjádření dotčených orgánů a vystavení stavebního povolení

Pro projekční kanceláře, ale i investory.


Kontakt

AMZ stav - Ing. Martin Zerzán

Palackého 517
Vysoké Mýto
566 01


tel. 606 621 566